SIMPOZION INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Ediţia a X-a / 10th edition
30 - 31/05/2019

CONSTANŢA, ROMÂNIA / ROMANIA

 

 

Simpozionul Internaţional "Învăţământ, Cercetare, Creaţie", aflat la a zecea ediţie, continuă o tradiţie în a reuni cercetători, academicieni și profesioniști din întreaga lume, specialiști în arte și știinţe umaniste. Găzduit de Facultatea de Arte a Universităţii "Ovidius" din Constanţa, România, simpozionul acoperă o gamă largă de teme precum: Teatru, Muzică, Dans, Arte vizuale, Artele spectacolului, Studii de limbă și literatură, Educaţie, Fotografie, Film, Cinematografie, Sociologia artei, Istorie și Filosofie.
Simpozionul încurajează în special interacţiunea dintre cercetători și cadre universitare într-un cadru informal pentru a prezenta lucrări noi și actuale.
Aspectele plăcute ale simpozionului I.C.C. sunt discuţiile energice, feedback-ul, învăţarea reciprocă și dezbaterea care are loc în timpul sesiunilor plenare și pe secţiuni.

The International Symposium “Învăţământ, Cercetare, Creaţie - Education, Research, Creation” (I.C.C.), at its tenth edition, continues a tradition of bringing together researchers, academics and professionals from all over the world, experts in arts and human sciences. Hosted by the Faculty of Arts of the University "Ovidius" from Constanţa, Romania, the symposium covers a large areas of topics as: Theatre, Music, Dance, Visual Arts, Performing Arts, Language and Literature Studies, Education, Photography, Film, Cinematography, Sociology of Art, Hystory and Philosophy.
The symposium particularly encourage the interaction between researchers and academics in an informal setting to present new and current works.
The pleasing aspects of the I.C.C. symposium are the vigorous discussions, feedback, mutual learning and debate that take place during plenary sessions and on sections.

Invitaţie / Invitation
Formular de înscriere / Application form
Template

DATA LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE / REGISTRATION DEADLINE: 01.04.2019

TERMENUL DE TRANSMITERE A LUCRĂRILOR, ÎN FORMATUL FINAL /

WORKS SUBMISSION DEADLINE (FINAL FORMAT): 10.05.2019

Publicaţia ce va conţine contribuţiile la simpozion este indexată în BDI: CEEOL.
The publication that will contain the symposium proceedings is indexed in IDB: CEEOL.

Contact: simpozionicc@gmail.com