SIMPOZION INTERNAŢIONAL
INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Ediţia a X-a / 10th edition
30 - 31/05/2019

CONSTANŢA, ROMÂNIA / ROMANIA

 

Organizat de Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Arte
Organized by Ovidius University of Constanţa, Faculty of Arts

 

Invitaţie / Invitation
Formular de înscriere / Application form
Template

 

DATA LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE / REGISTRATION DEADLINE: 01/04/2019

TERMENUL DE TRANSMITERE A LUCRĂRILOR, ÎN FORMATUL FINAL /

WORKS SUBMISSION DEADLINE (FINAL FORMAT): 01/05/2019

 

Publicaţia ce va conţine contribuţiile la simpozion este indexată în BDI: CEEOL.
The publication that will contain the symposium proceedings is indexed in IDB: CEEOL.

Contact: simpozionicc@gmail.com