SIMPOZION INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Ediţia a XIV-a / 14th edition
09 - 10/06/2023

CONSTANŢA, ROMÂNIA / ROMANIA

 

 

Simpozionul Internaţional "Învăţământ, Cercetare, Creaţie", aflat la a paisprezecea ediţie, continuă o tradiţie în a reuni cercetători, academicieni și profesioniști din întreaga lume, specialiști în arte și știinţe umaniste. Găzduit de Facultatea de Arte a Universităţii "Ovidius" din Constanţa, România, simpozionul acoperă o gamă largă de specializări precum:
■ Muzicologie, Compoziţie, Educaţie muzicală, Etnomuzicologie şi etnologie, Meloterapie, Stilistica interpretării în creaţia muzicală, Artele spectacolului muzical, Muzică religioasă;
■ Teatru şi artele spectacolului, Teatrologie, Scenografie, Cinematografie, fotografie, media, Filmologie, Comunicare audiovizuală-multimedia;
■ Arte plastice, Arte decorative, Design, Conservare şi restaurare, Artă murală, Pedagogia artelor plastice şi decorative, Ceramică - sticlă - metal, Arte textile - design textil, Modă - design vestimentar, Scenografie şi eveniment artistic, Design ambiental, Artă monumentală, Artă sacră, Istoria şi teoria artei.

Simpozionul încurajează în special interacţiunea dintre cercetători și cadre universitare într-un cadru informal pentru a prezenta lucrări noi și actuale.
Aspectele plăcute ale simpozionului I.C.C. sunt discuţiile energice, feedback-ul, învăţarea reciprocă și dezbaterea care are loc în timpul sesiunilor plenare și pe secţiuni.

The International Symposium “Învăţământ, Cercetare, Creaţie - Education, Research, Creation” (I.C.C.), at its Fourteenth Edition, continues a tradition of bringing together researchers, academics and professionals from all over the world, experts in arts and human sciences. Hosted by the Faculty of Arts of the University "Ovidius" from Constanţa, Romania, the symposium covers a large areas of sub-themes as:
■ Musicology, Composition, Musical Education, Ethnomusicology and Ethnology, Music Therapy, Stylistic Interpretation in Music, Performing Arts in Music, Religious Music;
■ Theatre and Performing Arts, Theatrology, Scenography, Cinematography, Photography, Media, Filmology, Audio-visual-Multimedia Communication;
■ Painting, Decorative Arts, Design, Preservation and Restoration, Mural Art, Pedagogy of plastic and decorative Arts, Ceramics – Glass – Metal, Textile Arts – Textile Design, Fashion Design, Scenography and Artistic Event, Ambiental Design, Monumental Art, Sacral Art, History and Theory of Art.

The symposium particularly encourage the interaction between researchers and academics in an informal setting to present new and current works.
The pleasing aspects of the I.C.C. symposium are the vigorous discussions, feedback, mutual learning and debate that take place during plenary sessions and on sections.

Invitaţie / Invitation
Formular de înscriere / Application form
Template RO / Template EN

DATA LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE / REGISTRATION DEADLINE: 20.03.2023

TERMENUL DE TRANSMITERE A LUCRĂRILOR, ÎN FORMATUL FINAL /

WORKS SUBMISSION DEADLINE (FINAL FORMAT): 04.05.2023 !!!

Publicaţia ce conţine contribuţiile la simpozion este indexată în BDI: CEEOL și ERIH PLUS.
The publication that contain the symposium proceedings is indexed in IDB: CEEOL and ERIH PLUS.

Contact: simpozionicc@gmail.com